Αναμάρτητος

Η εξομολόγηση ενός «αναμάρτητου»

Σεπτέμβριος 11, 2019 στις 11:30 πμ

Εξομολόγηση: Ο κύριος που μπήκε στο εξομολογητάρι περίμενε στην αναμονή αρκετή ώρα. Τον είχε δει ο ιερέας μαζί με τους […]

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω

15
Ιανουάριος 1, 2014 στις 9:00 πμ

Ευλογημένα μου παιδιά, Κινούμενος από αγάπη και ενδιαφέρον θα προσπαθήσω με την ελάχιστη δύναμι, που υπάρχει, να σας πω δυο […]

«Ουδείς αναμάρτητος»

15
Μάρτιος 7, 2013 στις 19:55 μμ

Του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Κι αν μου πεις ότι ο τάδε είναι δίκαιος είναι σπλαχνικός, […]