Ανάμνηση Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου

Σήμερα η Ανάμνηση του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου

Μάιος 7, 2016 στις 5:40 πμ

Σταυρού παγέντος, ηγιάσθη γη πάλαι. Και νυν φανέντος, ηγιάσθη και πόλος. Εβδομάτη Σταυροίο τύπος πόλω αμφετανύθη.