αμαρτιών

Περί αμαρτιών εκούσιων και ακούσιων

15
Αύγουστος 22, 2013 στις 11:54 πμ

ΛΟΓΟΣ 41′: ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΕΚΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΟΣ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ Έστιν αμαρτία από ασθενείας γινομένη, εις ην […]

Οι επτά αφέσεις αμαρτιών

15
Μάιος 20, 2013 στις 8:27 πμ

– Βάπτισμα. – Μαρτύριο. – Ελεημοσύνη. – Το ‘’Αφιέναι τοις άλλοις τα οφειλήματα αυτών’’ – Το ‘’Επιστρέψαι αμαρτωλόν και καλύψειν […]

H νυχτερινή προσευχή καθαρίζει τη σκουριά των αμαρτιών μας

15
Απρίλιος 21, 2013 στις 17:58 μμ

Άναψε τη ψυχή με τη προσευχή. Πίστεψέ με, δεν έχει τόσο την ικανότητα να καθαρίζει τη σκουριά η φωτιά, όσο […]