αμαρτάνοντας

«Σκέπασε τον αμαρτάνοντα»

15
Αύγουστος 30, 2013 στις 11:45 πμ

Σκέπασε τον αμαρτάνοντα, όταν δεν έχεις απ’ αυτό πνευματική ζημία. Έτσι και αυτόν τον κάνεις να έχει θάρρος στον αγώνα […]