ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣ

Ο Αληθινός φίλος…

1
Ιούλιος 2, 2013 στις 19:30 μμ

Ο Αληθινός φίλος… (Α) λλοιώνει το θυμό σου (Β) οηθάει όποτε και όταν τον χρειαστείς (Γ) αληνεύει τις ταραχές σου… […]

Ο Αληθινός φίλος…

1
Ιούλιος 2, 2013 στις 19:30 μμ

Ο Αληθινός φίλος… (Α) λλοιώνει το θυμό σου (Β) οηθάει όποτε και όταν τον χρειαστείς (Γ) αληνεύει τις ταραχές σου… […]