Αλεξανδρούπολης

Απολογισμός Εκκλησιαστικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για το Σχολικό Έτος 2012-2013

1
Ιούλιος 13, 2013 στις 12:35 μμ

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης είναι χώρος πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη ότι στην περιοχή της Θράκης η […]

Απολογισμός Εκκλησιαστικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για το Σχολικό Έτος 2012-2013

1
Ιούλιος 13, 2013 στις 12:35 μμ

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης είναι χώρος πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη ότι στην περιοχή της Θράκης η […]