ακρόση

Ακρόαση για νέα μέλη στην Παιδική-Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Αρχιεπισκοπής

1
Ιανουάριος 8, 2014 στις 13:19 μμ

Ακρόαση για την είσοδο νέων μελών στην Παιδική – Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής […]