ακακία

Περί Ακακίας!

15
Ιανουάριος 16, 2014 στις 9:30 πμ

Κάποιος μοναχός διηγόταν για τον Αββά Ιωάννη τον Πέρση, ότι από την πολλή χάρη πού τον περιέβαλλε, είχε φθάσει σε […]

Η ακακία και η αγαθότητα του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος

15
Οκτώβριος 11, 2013 στις 10:15 πμ

Θα πούμε τώρα ένα θαυμαστό γεγονός, από τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, που ίσως να μην έχει σχέση με τα […]