ακάθαρτους

Μόνο αυτό που βγαίνει από το στόμα μας μάς κάνει ακάθαρτους

Ιούνιος 18, 2016 στις 18:34 μμ

«Ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά τα εκπορευόμενα εστί τα κοινούντα τον άνθρωπον» […]

Μόνο αυτό που βγαίνει από το στόμα μας μάς κάνει ακάθαρτους

15
Ιανουάριος 13, 2014 στις 10:00 πμ

«Ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά τα εκπορευόμενα εστί τα κοινούντα τον άνθρωπον» […]