ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Τι πρέπει να αιτούμεθα τον Θεό και τι όχι;

Ιούνιος 27, 2016 στις 9:00 πμ

«Εάν τις ίδη τον αδελφόν αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν μη προς θάνατον, αιτήσει, και δώσει αυτώ ζωήν, τοις αμαρτάνουσι μη προς […]