αικετρίνη

Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης στη Μονή Σινά (φωτο)

1
Δεκέμβριος 12, 2013 στις 9:03 πμ

Στην καρδιά της ερήμου της αβάτου, πετρώας και ανύδρου Σιναιτικής χερσονήσου κείται η ιστορική βυζαντινή, αυτόνομη, βασιλική και αυτοκρατορική Ι. […]