Αθέτηση

Αθέτηση όρκου

15
Σεπτέμβριος 17, 2013 στις 11:30 πμ

Του Αββά Zωσιμά Όταν κάποτε πήγα στην Αγία Πόλη, (την Ιερουσαλήμ), με πλησίασε κάποιος ευσεβής και μου λέει: – Αββά […]

Αθέτηση όρκου

15
Αύγουστος 29, 2013 στις 9:25 πμ

Του Αββά Zωσιμά Όταν κάποτε πήγα στην Αγία Πόλη, (την Ιερουσαλήμ), με πλησίασε κάποιος ευσεβής και μου λέει: – Αββά […]