Αετοφωλιά

Σιμωνόπετρα… η αετοφωλιά του Αγίου Όρους (Video)

Σεπτέμβριος 26, 2013 στις 12:00 μμ

Η Μονή Σίμωνος Πέτρας, λεγόμενη και Σιμωνόπετρα είναι 13η στην ιεραρχία των μονών του Αγίου Όρους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 300 […]