αδιαλλαξία

Μεγάλο κακό η αδιαλλαξία

15
Νοεμβρίου 19, 2012 στις 14:11 μμ

Σε μια από τις ησυχαστικές Καλύβες των Κατουνακίων, ένας υποτακτικός, ο Μοναχός Χερουβείμ, πολλά χρόνια στην υπακοή, από φθόνο κι […]