Αδιαλαξία

Διδαχή:«Μεγάλο κακό η αδιαλλαξία»

1
Οκτώβριος 2, 2012 στις 8:58 πμ

Σε μια από τις ησυχαστικές Καλύβες των Κατουνακίων, ένας υποτακτικός, ο Μοναχός Χερουβείμ, πολλά χρόνια στην υπακοή, από φθόνο κι […]