Αγ Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Συνάντηση με τον προσωπικό Θεό

Ιούνιος 7, 2016 στις 16:42 μμ

Βλέποντας πρόσωπο με πρόσωπο τον Προσωπικό Θεό κάθομαι στην κλίνη μου, όλη την ώρα βρισκόμενος πέραν του κόσμου τούτου. Μέσα […]