Αγ. Ελένη

Γιατί νηστεύουμε την ημέρα του Σταυρού;

1
Σεπτέμβριος 14, 2013 στις 8:33 πμ

Μετά το πέρας της Α’ Οικουμενικής Συνόδου (318 μ.Χ.), ο Άγιος Κωνσταντίνος ανέθεσε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο να ερευνήσει εντατικά […]