ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Γέροντας Εφραίμ: Ο αγωνιστής μαθητής κοπιάζει…

Ιούνιος 20, 2014 στις 12:05 μμ

Εις ένα σχολείον, άλλοι λαμβάνουν άριστα, άλλοι την βάσιν και άλλοι απορρίπτονται. Ο ίδιος δάσκαλος, η ίδια νουθεσία. Πταίει ο […]