ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Η αρετή δεν ζητά επαίνους των ανθρώπων

1
Φεβρουάριος 6, 2013 στις 21:43 μμ

Αγίου Νείλου «Γι αυτό αυτός που αρχίζει να ασκεί την αρετή, να υπολογίζει και τον εναντίον της αρετής επερχόμενο πόλεμο, […]