ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ

Γόρτυνος Ιερεμίας: Το Αγιολόγιον της Παλαιάς Διαθήκης

Σεπτέμβριος 24, 2016 στις 8:52 πμ

«Nα είναι δίκαιοι· δεύτερον, να ζούν με αγάπη μεταξύ τους και τρίτον, και να είναι πρόθυμοι («έτοιμον είναι») να πράττουν […]