ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ

«Αγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς»

Απρίλιος 17, 2017 στις 14:25 μμ

Καθώς ανερχόμαστε στη Λειτουργική πορεία, ο ύμνος των αγγέλων μάς μεταφέρει στην άλλη διάσταση της ζωής «εν τω νυν αιώνι». […]

Προσευχή για τον φθόνο και την γλωσσοφαγιά!

Σεπτέμβριος 27, 2016 στις 17:33 μμ

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος […]