ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΑΣ

Μονή Αγίου Νικολάου Τζώρας (Ιωάννινα)

1
Σεπτέμβριος 30, 2013 στις 15:26 μμ

Σε ένα πλάτωμα της Δυτικής πλευράς του Δρίσκου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Νικολάου Τζώρας. Η Μονή Τζώρας είναι αφιερωμένη […]