ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΥΠΡΙΟΙ

Ενάρετοι Αγιορείτες Κύπριοι του εικοστού αιώνα

1
Ιούλιος 31, 2013 στις 16:48 μμ

Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου Ο αγιότεκνος Άθωνας και η «αγία νήσος» Κύπρος δεν έπαψαν να τρέφουν και να γεννούν μέχρι τις […]