Αγιοπατερικά

Αγιοπατερικά περί αρετής και απογνώσεως

Ιούνιος 23, 2017 στις 22:01 μμ

Να ωθούμε τον εαυτό μας στην αρετή. «Εκείνος που θέλει να σωθεί πρέπει, ακόμη καί με τη βία, να ωθεί […]

Αγιοπατερικά περί αρετής και απογνώσεως

Απρίλιος 6, 2016 στις 20:13 μμ

Να ωθούμε τον εαυτό μας στην αρετή «Εκείνος που θέλει να σωθεί πρέπει, ακόμη καί με τη βία, να ωθεί […]