ΑΓΙΑΣ ΔΟΞΗΣ

Φως Ιλαρόν αγίας δόξης (ΒΙΝΤΕΟ)

Μάιος 12, 2014 στις 18:30 μμ

«Φως ιλαρόν αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου, αγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ. Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ιδόντες φως εσπερινόν, υμνούμεν […]