ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Πόσες και ποιές είναι οι Αγγελικές Δυνάμεις

Μάιος 18, 2017 στις 13:04 μμ

Του Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα: Οι άγγελοι δημιουργήθκαν πρίν από τον ορατό κόσμο και τον άνθρωπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο […]

Τι είναι οι τα Σεραφίμ, Χερουβίμ; Ποιές και πόσες είναι οι «Αγγελικές Δυνάμεις»;

1
Σεπτέμβριος 24, 2013 στις 16:29 μμ

του Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα Οι άγγελοι δημιουργήθκαν πρίν από τον ορατό κόσμο και τον άνθρωπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο […]