αγγελικά

Eυλογειτε

1
Αύγουστος 6, 2013 στις 5:12 πμ

«Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία Αυτού πάντοτε…’ Καθώς ο ιερέας περνά μέσα από το λαό, κρατώντας […]