αγαθότητα, Θεός,

Που φαίνεται η αγαθότητα του Θεού

Απρίλιος 2, 2016 στις 5:10 πμ

Του αββά Ησαΐα Η αγαθότητα του Θεού φανερώνεται σε τούτο: