Αγάπη και συναίσθημα

Αγάπη και συναίσθημα

Μάιος 5, 2016 στις 17:53 μμ

Η αγάπη, πρέπει να είναι αγάπη πρώτιστα στον Ιησούν και διά Ιησού η έκφρασή της στους αδελφούς μας. Θα πρέπει […]