ΑΒΒΑ ΠΑΜΒΩ

Περί της σωτηρίας μας στους έσχατους καιρούς

Αύγουστος 27, 2017 στις 21:34 μμ

Η προφητεία του Αββά Παμβώ προς μαθητήν του …Σου λέγω και τούτο Τέκνον μου, ότι θα έρθει καιρός, οπόταν οι […]

Περί της σωτηρίας μας στους έσχατους καιρούς

1
Αύγουστος 6, 2013 στις 19:30 μμ

Η προφητεία του Αββά Παμβώ προς μαθητήν του …Σου λέγω και τούτο Τέκνον μου, ότι θα έρθει καιρός, οπόταν οι […]