ΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΙΟΣ

Αββάς Χρόνιος καί Αββάς Παφνούτιος

1
Ιούλιος 3, 2013 στις 18:30 μμ

Πολλές ψυχές έχουν προτερήματα, άλλες ευφυϊα του μυαλού, και άλλες ασκητικές ικανότητες. Αλλά όταν ούτε η πράξη ούτε η ευφυϊα […]