ΑΒΒΑΣ ΣΙΣΩΗΣ

Μου φτάνει και μου περισσεύει

Ιούνιος 25, 2016 στις 11:00 πμ

Διαβάζομε στο βιβλίο «Γεροντικό», που περιέχει σοφά λόγια των μεγάλων ασκητών της Αιγύπτου (350-500 μ.Χ.). Κάποτε ο μεγάλος αββάς Σισώης, […]