Άκτιστο

Το Άκτιστο Θείο Φως και οι τρόποι θεωρίας του

15
Ιανουάριος 10, 2014 στις 9:30 πμ

Ο Θεός, όντας φως στο οποίο «σκοτία οὐκ ἔστιν οὐδεμία», εμφανίζεται πάντοτε στο φως και ως φως. Το άκτιστο φως […]