Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Το κήρυγμα του λόγου του Θεού πρέπει να ξεκινά από την αγάπη

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Το κήρυγμα του λόγου του Θεού πρέπει να ξεκινά από την αγάπη

.
Μάιος 30, 2013 στις 13:15 μμ

Ο Θεός είναι αγάπη και γι’ αυτόν τον λόγο το κήρυγμα του λόγου Του πρέπει να ξεκινά από την αγάπη. […]