Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Η Γέννηση του Χριστού και η Παρθενία της Παναγίας.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Η Γέννηση του Χριστού και η Παρθενία της Παναγίας

.
Δεκέμβριος 27, 2013 στις 13:40 μμ

Εκείνος που έπλασε τον Αδάμ από παρθένα γη, Εκείνος που από τον Αδάμ κατόπιν έκαμε γυναίκα, γεννήθηκε σήμερα από παρθένα […]