Άγιον Φως

Το Άγιον Φως μαρτυρεί την Ορθοδοξία

15
Μάρτιος 21, 2013 στις 8:39 πμ

Η σχισμένη καί μαυρισμένη Κολόνα Τό Πάσχα τού 1549 μ.Χ. οι Αρμένιοι κατώρθωσαν νά δωροδοκήσουν τόν Τούρκον Διοικητήν, καί νά […]

Το Άγιον Φως μαρτυρεί την Ορθοδοξία

15
Μάρτιος 21, 2013 στις 8:39 πμ

Η σχισμένη καί μαυρισμένη Κολόνα Τό Πάσχα τού 1549 μ.Χ. οι Αρμένιοι κατώρθωσαν νά δωροδοκήσουν τόν Τούρκον Διοικητήν, καί νά […]