Άγγελοι και Τάγματα

Αρχάγγελοι, Άγγελοι και Τάγματα

.
Σεπτέμβριος 24, 2013 στις 12:40 μμ

Οι Άγγελοι ως πνεύματα είναι άυλοι, ασώματοι, δεν διακρίνονται σε φύλα ούτε πολλαπλασιάζονται αλλά ούτε και αποθνήσκουν. Δημιουργήθηκαν πριν από […]