Δημοσκόποηση: Οι περισσότεροι από τους Ρώσους πολίτες πιστεύουν πως η Ρωσία χρειάζεται την Ορθοδοξία

Loading...


Μόσχα, Ιούλιος 29, Interfax – Τα τρία τέταρτα των Ρώσων πολιτών πιστεύουν ότι η Ρωσία χρειάζεται την Ορθοδοξία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της κοινωνιολογικής υπηρεσίας Sreda, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιαστηκαν από το εκκλησιαστικό πρακτορείο Interfax στις 28 Ιουλίου, την Ημέρα εορτασμού του εκχριστιανισμού των Ρως.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας το 74% των πολιτών της Ρωσίας συμφώνησαν με τη δήλωση ότι η Ρωσία χρειάζεται Ορθοδοξία (31% συμφωνεί απόλυτα και το 43% μάλλον συμφωνεί). Επτά τοις εκατό διαφωνούν με τη δήλωση αυτή (4% διαφωνούν πλήρως και 3% μάλλον διαφωνεί), ενώ 19 % συμφωνούν σε ορισμένες πτυχές και διαφωνούν σε άλλες», δήλωσαν οι ερευνητές.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανείς που να αρνήθηκε τελειως να απαντήσει στο ερώτημα είναι αξιοσημείωτο, κοινωνιολόγοι, δήλωσαν επίσης.. 

Το ποσοστό των ανδρών, οι οποίοι εντελώς διαφωνούν με τη δήλωση ή μάλλον διαφωνούν (10% συνολικά) ή έχουν αμφιβολίες (23%), είναι άνω του μέσου όρου, ενώ στις γυναίκες η στήριξη της δήλωσης είναι πολύ υψηλή (80% συνολικά) . 

Η ηλικία και η εκπαίδευση δεν επηρεάζουν τις απαντήσεις των ερωτηθέντων και μόλις μια μικρή ομάδα των Ρώσων πολιτών με σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θεωρούν αναγκαία την Ορθοδοξία (9%). 

Οι πολίτες με χαμηλότερο εισόδημα σε όλη τη χώρα – κάτω από τα 4.000 ρούβλια – έχουν άνω του μέσου όρου αμφιβολίες λέγοντας ότι συμφωνούν σε ορισμένες πτυχές και διαφωνούν σε άλλες (24%) ότι η Ρωσία χρειάζεται την Ορθοδοξία. Οι πολίτες με εισόδημα 4.000 έως 20.000 ρούβλια πιο συχνά υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη δήλωση (περίπου 80%), ενώ οι Ρώσοι πολίτες με εισόδημα πάνω από 20.000 ρούβλια, δεν διαφέρουν από τον μέσο όρο.

«Είναι περίεργο το γεγονός ότι μεταξύ των πιστών του Ισλάμ μόνο το 1% διαφωνεί με τη δήλωση ότι η Ρωσία χρειάζεται την Ορθοδοξία, το 33% συμφωνούν σε ορισμένες πτυχές και διαφωνούμε σε άλλα, και το υπόλοιπο 65% συμφωνούν», δήλωσε κοινωνιολόγοι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των κοινωνιολόγων, το μερίδιο των Ρώσων πολιτών που πιστεύουν Ρωσία χρειάζεται Ορθοδοξία σχεδόν δεν άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2012 το ποσοστό των ατόμων που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή ήταν 73% και 74% το 2013. Ετικέτες