Ευγένιος Χαρδαβέλλας – Απολυτίκιο Αγίου Παϊσίου (ψαλμωδία)

Με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου (12 Ιουλίου), ακούστε το απολυτίκιο του Αγίου με την μοναδική φωνή του Πρωτοψάλτη Ευγένιου Χαρδαβέλλα.

«…Των Φαράσων τον γόνον – και του Άθωνος κλέισμα – και των πάλαι οσίων – μιμητήν και ισότιμον – Παΐσιον τιμήσωμεν πιστοί – το σκεύος χαρισμάτων το μεστόν – ως συντρέχοντα ταχέως τους ευσεβείς – τους πίστει ανακράζοντας – δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν – δόξα τω σε στεφανώσαντι – δόξα τω ενεργούντι διά σου – πάσιν ιάματα…».