Πάνσεμνη, Κεχαριτωμένη, Θεόν φέρουσα η Ευλογημένη

Loading...


Πάνσεμνη, Κεχαριτωμένη, Θεόν φέρουσα η Ευλογημένη, ενδιαίτημα Αγίου Πνεύματος, η Λευκοφορεμένη, Θαύμα δείξασα αρρήτως, χαρίτων θάλασσα, Ζωής ύδωρ, Δυναστεία αγαθών…

Η συνέχεια εδώΕτικέτες