Για απαλλαγή από κατάρα και κάθε κακό από τον Παπά-Φανούριο

Για απαλλαγή από και κάθε κακό από τον Παπά-Φανούριο.

Δείτε το βίντεο…