Πασχαλινές προσευχές

Loading...


Χριστός ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας

και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. 

Ο Χριστός αναστήθηκε
το θάνατο νικώντας με το θάνατό του
χαρίζοντας τη ζωή
 σε όλους τους νεκρούς.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι προσκυνήσωμεν Άγιον Κύριον Ιησούν,τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν˙ συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν˙ ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω.
Διά παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού˙ Σταυρόν γαρ υπομείνας δι΄ημάς θανάτω θάνατον ώλεσεν.

Αφού αξιωθήκαμε να δούμε την Ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον Άγιο Κύριον Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος. Τη Σταύρωσή σου, Χριστέ, προσκυνούμε και την αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε, διότι συ είσαι ο Θεός μας. Άλλο Θεό εκτός απο Εσένα εμείς δεν ξέρουμε, Εσενα μόνον αναγνωρίζουμε και ομολογούμε. Εμπρός όλοι οι πιστοί, ας προσκυνήσουμε την αγία Ανάσταση του Χριστού. Αυτός με τη Σταύρωσή του έφερε χαρά σ όλο τον κόσμο. Παντοτινά ευλογούμε τον Κύριο και υμνούμε την Ανάστασή του. Σταυρώθηκε για χάρη μας και με το θάνατό του νίκησε και εξαφάνισε το θάνατο.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,
 έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος

Ο Ιησούς αναστήθηκε από τον τάφο, καθώς προείπε,
και έδωσε σε μας την αιώνια ζωή
κι απέραντη ευσπλαχνία.Ετικέτες