Τροπολογία για τους χώρους λατρείας κατέθεσαν βουλευτές της Ν.Δ.

Loading...


Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων» κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης και τέσσερις ακόμη Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σε αυτήν προστίθενται στους χώρους λατρείας του Ν. 4178/2013, τα Ιερά Προσκυνήματα, τα Εκκλησιαστικά μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα-Μουσεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως και τα αντίστοιχα της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ι. Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, ακόμη και μετά τον χαρακτηρισμό τους ως Ν.Π.Ι.Δ.

Επιπλέον, προστίθενται στους χώρους, που δεν υπόκειται σε ανταποδοτικά τέλη, και τα αυτοτελή κτίρια Ναών, ανεξαρτήτως δόγματος και θρησκείας, εν όψει της μικρής και περιστασιακής επιβάρυνσης των υπηρεσιών των ο.τ.α. από την λειτουργία τους.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας:

«Αιτιολογική έκθεση

1. Στη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) περιλαμβάνονται οι χώροι λατρευτικών και θρησκευτικών σκοπών των γνωστών θρησκειών και δογμάτων, εφ’ όσον ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των γνωστών θρησκειών ή δογμάτων (Μητροπόλεις-Μονές-Ενορίες της Εκκλησίας Ελλάδος- Κρήτης-Δωδεκανήσου, Ισραηλιτικές Κοινότητες) ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 4 του Ν. 3647/2008 (Μουσουλμανικά Βακούφια Δυτ. Θράκης). Επειδή τα Ιερά Προσκυνήματα (Ναοί με πανελλαδική λατρευτική σημασία, που δεν αποτελούν Ενορίες – ν.π.δ.δ. βλ. άρθρο 59 παρ. Ν. 590/1977) και τα Εκκλησιαστικά μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα-Μουσεία της Εκκλησίας της Ελλάδος χαρακτηρίσθηκαν πρόσφατα ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 590/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 παρ. 1 υποπαρ. 4 του Ν. 4235/2014, Α΄ 32) όπως και τα αντίστοιχα της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ι. Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου χαρακτηρίζονται πλέον ως Ν.Π.Ι.Δ. με το παρόν σχέδιο νόμου (για την Εκκλησία της Κρήτης βλ. άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 4149/1961, που προστίθεται με το άρθρο 19 παρ. 1 του Νμσχδ, για τις Ι. Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου βλ. άρθρο 21 Νμσχδ), προτείνεται η προσθήκη των χώρων λατρευτικής – θρησκευτικής χρήσης τους στην σχετική διάταξη, ώστε να παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 4178/2013 και μετά τον χαρακτηρισμό τους ως Ν.Π.Ι.Δ..

2. Προστίθενται στους χώρους, που δεν υπόκειται σε ανταποδοτικά τέλη, και τα αυτοτελή κτίρια Ναών, ανεξαρτήτως δόγματος και θρησκείας, εν όψει της μικρής και περιστασιακής επιβάρυνσης των υπηρεσιών των ο.τ.α. από την λειτουργία τους και με το δεδομένο ότι ο νομοθέτης έχει ήδη εξαιρέσει κοινόχρηστους χώρους, που δέχονται ανταποδοτικές υπηρεσίες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό (λόγω παραγωγής απορριμμάτων, χρήσης φωτισμού, υπονόμων κ.λπ.) και αποκομίζουν και έσοδα από την χρήση τους, όπως οι αθλητικοί χώροι συνάθροισης κοινού (αγωνιστικοί χώροι, χώροι κερκίδων, αποδυτηρίων).Άρθρο

1. H διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4237/2014 (Α΄ 36), εφαρμόζεται και για τους αντίστοιχους χώρους των Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977 (Α΄ 146), του άρθρου 10 παρ. 11 του Ν. 4149/1961 (Α΄ 41), που προστίθεται με το άρθρο 19 παρ 1 του παρόντος νόμου, και του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 82 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 1416/1984 (Α΄ 18) απαλείφεται η περίπτωση β΄.»

Την εν λόγω τροπολογία, συνυπογράφουν ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, η εισηγήτρια Βουλευτής κ. Άννα Καραμανλή, ο Βουλευτής Γρεβενών κ. Τιμολέων Κοψαχείλης, ο Βουλευτής Χανίων κ. Μανούσος Βολουδάκης και ο Βουλευτής Ηρακλείου κ Μάξιμος Σενετάκης.Ετικέτες