1

Πώς ορίζεται ο «τακτικός» εκκλησιασμός;

: Τι σημαίνει «τακτικός» εκκλησιασμός; (Βίντεο)

Σε αυτό το βίντεο αναφερόμαστε στον «τακτικό» εκκλησιασμό. Τι σημαίνει ως όρος και πώς ορίζεται;