1

Ο «λειτουργημένος» άνθρωπος

Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ζήσει εκτός Εκκλησίας.

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Άνευ μυστηριακής ζωής, αποδομείται η λογικοκεντρική προοπτική του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πλέον, λειτουργεί άλογα, απερίσκεπτα, μονοδιάστατα, εγωϊστικά.

Ως, τονίζει ο Όσιος Ιουσίνος Πόποβιτς, «όπως από τον νουν μεταδίδεται διά των νευρώνων σε όλο το σώμα το νοητό πνεύμα και από την κεφαλή κάθε αίσθηση και κίνηση, έτσι και ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας επιχορηγείται από τον Χριστό, λαμβάνει δηλαδή, την ζωή και την πνευματική πρόοδο».

Επομένως, όστις εκπίπτει και αποχωρείζεται αυτού του Σώματος της Εκκλησίας, χάνεται, αποκαρδιώνεται, αυτοεγκλωβίζεται, δεν υπάρχει.

Ας προσέξουμε, λοιπόν.