Να γίνω μοναχός;

: Να γίνω μοναχός; Είναι ένα ερώτημα όπου αρκετές φορές το έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι, χωρίς όμως να παίρνουν αυτή την απόφαση, διότι αμέσως έρχονται οι ερωτήσεις π.χ. σε ποιο μοναστήρι να πάω; τι θα κάνω κάθε μέρα, μήπως πλήξω; μήπως είναι βαρετά καθημερινά το ίδιο πρόγραμμα;

Πλήξη μέσα στον μοναχισμό όμως δεν υπάρχει, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Π.χ. ένας δημόσιος υπάλληλος καθημερινά κάνει την ίδια δουλειά, δεν αλλάζει κάτι στο πρόγραμμα. Μετά από καιρό έρχεται η πλήξη, κάθε μέρα το ίδιο, έρχεται κορεσμός και ο άνθρωπος αρχίζει και βαριέται.

Ο μοναχός όμως επειδή μετέχει στα του Θεού που ο Θεός είναι το άπειρο, καθημερινά γεμίζει και με κάτι καινούριο, καθημερινά ναι μεν μπορεί να έχει το ίδιο πρόγραμμα, όμως ο Θεός καθημερινά αποκαλύπτεται στον μοναχό και έτσι δεν υπάρχει πλήξη.

Σημαντικό ρόλο παίζει η διάθεση του ανθρώπου απέναντι στον μοναχισμό. Για παράδειγμα υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται να γίνουν μοναχοί και επισκέπτονται μοναστήρια, φιλοξενούνται σε μοναστήρια, αλλά απόφαση τελικά δεν παίρνουν, δεν βλέπουν ότι ο Θεός τους καλεί.

Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην επισκέπτονται μοναστήρια και μέσα από μια ομιλία, από ένα κήρυγμα, διαβάζοντας ένα βιβλίο να τους μιλήσει ο Θεός και να πάρουν την απόφαση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν θετική διάθεση και όχι αρνητική.