Μη φοβάσαι τον καρκίνο!

Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστειες του σώματος για την υγεία της ψυχής! Γι’ αυτό χωρίς γογγυσμό, αλλά με ευχαριστία και δοξολογία, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε ως φάρμακα της αιωνίου ψυχής μας.
«Παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ώτα,
εγώ δε ουκ απειθώ ουδέ αντιλέγω.» (Ησ. 50,5)

Ο μακαριστός Άγιος πλέον Γέροντας Πορφύριος έλεγε:
«Αισθάνομαι την ασθένεια ως αγάπη του Χριστού». ( Βίος και Λόγοι, σελ. 471 Περί ασθενείας ).
«Ευχαριστώ τον Θεό, που μου έδωσε πολλές αρρώστειες. Πολλές φορές του λέω: Χριστέ μου, η αγάπη Σου δεν έχει όρια! Το πως ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστειες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιμουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι’ αυτό τώρα πιά δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι, όμως, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή».

Επίσης έλεγε:
«Το τέλειο είναι να μην προσευχόμαστε για την υγεία μας. Να μην ευχόμαστε να γίνομαι καλά, αλλά να γίνομε καλοί». ( σελ. 483 ).

Καί:
«Αν θέλετε να έχετε υγεία και να ζήσετε πολλά χρόνια, ακούστε τι λέγει ο σοφός Σολομών:
«Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή αγίων σύνεσις· το δε γνώναι νόμον διανοίας εστίν αγαθής· τούτω γαρ τω τρόπω πολύν ζήσεις χρόνον και προστεθήσεταί σοι έτη ζωής». Να το μυστικό: ν’ αποκτήσουμε αυτή τη σοφία, αυτή τη γνώση και τότε όλα θα λειτουργούν καλά, τα πάντα θα τακτοποιούνται και θα ζούμε με χαρά και υγεία». ( σελ.485 ).

*Από το βιβλίο Ανθολόγιο Συμβουλών, σελ. 106 

Ο Άγιος Γέρων Πορφύριος σε μία συζήτηση που είχε με κάποιους αδελφούς μεταξύ άλλων είπε:
“Το φάρμακο με το οποίο καταπολεμείται ο καρκίνος είναι πολύ εύκολο και οι γιατροί το «συναναστρέφονται» καθημερινά και το έχουν μπροστά στα μάτια τους· όπως με την Χάρη του Θεού κι εγώ το γνωρίζω. Ο Θεός όμως δεν τους το αποκαλύπτει, γιατί τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας αυτής της ασθένειας έχει γεμίσει ο Παράδεισος”!

Η ασθένεια, είναι ένας άλλος επίσης δρόμος που μας ανεβάζει στην Βασιλεία των Ουρανών, όταν την αντιμετωπίζουμε χωρίς γογγυσμό, με μετάνοια, δοξολογία κι ευχαριστία προς τον Θεό!

1