Η παντοδυναμία του Θεού

Όταν ο Θεός προστάζει, τα πάντα υποχωρούν και υπακούουν στο θέλημα Του.

Λοιπόν ας μην εξετάζουμε τα έργα του Θεού με ανθρώπινους συλλογισμούς, αλλά, οδηγούμενη από τα έργα, ας θαυμάζουμε τον Τεχνίτη και Δημιουργό.

«Γιατί», όπως λέει η Αγία Γραφή, «από τότε που κτίσθηκε ο κόσμος, οι αόρατες τελειότητες του Θεού γίνονται καθαρά αισθητές με τη διάνοια δια μέσου των δημιουργημάτων».

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου