Στενά μοι παντόθεν….

Loading...


Του Βασίλη Χαραλάμπους

Ημάρτηκα ενώπιόν σου Κύριε.
Στενά μοι πάντοθεν.
Τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν ανυψώσας

αναβοώ σοι τω ελεήμονι Θεώ,
ελέησόν με ο σώζων τους ελπίζοντας εις Σε.
Στενά μοι πάντοθεν.
Συ ει η ελπίς μου Πανάγαθε.Ετικέτες