Ρήματα Ζωής: Είναι ντροπή

Loading...


Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης

Είναι εντροπή, είναι αμαρτία, ημείς οι Έλληνες να περιμένωμεν να μας ειρηνεύσουν εκείνοι τους οποίους εξημερώσαμεν, να ρυθμίσουν τα οικιακά μας οι ξένοι.

 Ετικέτες